เรียงตาม :
 • หมวดหมู่สินค้า : DSC
  ระบบกันขโมยเหมาะสำหรับบ้านพักอาศัย อาคารสูง สำนักงานทั่วไป และโรงงานอุตสาหกรรม

  20 มิ.ย. 2565

  547

 • หมวดหมู่สินค้า : DSC
  อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวไร้สายแบบ Passive Infrared

  21 มิ.ย. 2565

  302

 • หมวดหมู่สินค้า : DSC
  อุปกรณ์ตรวจจับการงัดแงะประตูหน้าต่างไร้สาย แบบ Magnrtic Contact

  21 มิ.ย. 2565

  569

 • หมวดหมู่สินค้า : DSC
  อุปกรณ์ตรวจจับการงัดแงะประตูหน้าต่างไร้สาย แบบ Magnrtic Contact

  21 มิ.ย. 2565

  453

 • หมวดหมู่สินค้า : DSC
  รีโมทคอนโทรลแบบ 4 ปุ่ม สามารถกำหนด Function การทำงานของแต่ละปุ่มได้ตามต้องการ

  21 มิ.ย. 2565

  424

 • หมวดหมู่สินค้า : DSC
  อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟและความร้อนแบบ Photoelectric and Heat Detector

  21 มิ.ย. 2565

  418

 • หมวดหมู่สินค้า : DSC
  แป้นควบคุมแบบ Touch Screen ขนาดหน้าจอ 7 นิ้ว ความคมชัดสูง

  21 มิ.ย. 2565

  439

 • หมวดหมู่สินค้า : DSC
  แป้นควบคุมแบบ Full Message LCD แสดงผลเป็นข้อความ 32 อักษร

  21 มิ.ย. 2565

  541

 • หมวดหมู่สินค้า : DSC
  แป้นควบคุมแบบ LED แสดงผลเป็นดวงไฟแบบ LED 16 Zone

  21 มิ.ย. 2565

  570

 • หมวดหมู่สินค้า : DSC
  รองรับอุปกรณ์ตรวจจับไร้สายได้ 128 อุปกรณ์ และรีโมทคอนโทรล 32 ตัว (ขึ้นอยู่กับรุ่นของชุดควบคุม)

  21 มิ.ย. 2565

  326