High Security

ระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง โดยนำอุปปรณ์หรือระบบเข้ามาติดตั้งเสริมเพิ่มเติมกับระบบรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่แล้ว อาทิ

 

  • Turnstile ถูกนำมาติดตั้งเพื่อคัดกรองบุคคลเข้า-ออก พื้นที่ชั้นในที่มีความปลอดภัยระดับสูง กับพื้นที่ชั้นนอก และสามารถกำหนดทิศทางการเดินและชะลอความเร็ว เพื่อให้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทำการตรวจตราได้
  • License Plate เสริมประสิทธิภาพทั้งทางด้านความมั่นคง การเก็บข้อมูลป้ายทะเบียนยานพาหนะที่ผ่านเข้า-ออก สามารถสืบค้นประวัติย้อนหลังได้ รวมไปถึงอำนวยความสะดวกในการใช้เปิด-ปิด Gate Barrier หรือแจ้งเตือนยานพาหนะต้องสงสัยแบบ Blacklist ได้
  • Under Vehicle Inspection ระบบตรวจตรา ตรวจสอบสิ่งผิดปกติใต้ท้องรถ เพิ่มความปลอดภัยในรูปแบบการลักลอบนำสิ่งของหรือวัตถุต้องห้าม อาทิ สารเสพติด วัตถุระเบิด หรือสิ่งของหนีภาษี เป็นต้น
  • Gate Barrier System ระบบควบคุมการเข้า-ออก ยานพาหนะ ใช้ร่วมกับระบบ Access Control หรือระบบ License Plate หรือระบบ Under Vehicle Inspection เป็นการคัดกรองบุคคลและยานพาหนะ
  • Metal Detector, Walk through Metal Detector, X-Ray Metal Detector, Hand Held Metal Detector อุปกรณ์ที่สามารถคัดกรองวัตถุ / โลหะ / อาวุธ / สิ่งเทียมอาวุธ / สารประกอบระเบิด หรือการลักลอบนำสิ่งของมีค่าเข้าหรือออกนอกพื้นที่ เป็นการสกัดคัดกรองแบบละเอียดเฉพาะจุดก่อนเข้า-ออกพื้นที่สำคัญ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความมั่นคงสูงสุดในระบบรักษาความปลอดภัย