ใบปัจจุบันระบบป้องกันการบุกรุกที่มีประสิทธิภาพเพื่อรักษาพื้นที่พักอาศัยให้มีความปลอดภัยระดับสูง ไปจนถึงเจ้าของอาคารสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงทำให้ระบบตรวจจับ แจ้งเตือนและป้องกันการบุกรุกพื้นที่ อาคาร บ้านพักอาศัยในประเทศไทย ในปัจจุบันนี้มีอยู่มากมายหลายยี่ห้อ หลายราคา มีเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน หลักการสำคัญของระบบตรวจจับและแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ ระบบต้องสามารถตรวจจับได้ก่อนที่คนร้ายจะเข้าถึงภายในเขตพื้นที่เป้าหมายหรือตรวจจับได้ตั้งแต่คนร้ายอยู่นอกบริเวณรั้วหรือกำแพงนั่นเอง โดยอุปกรณ์แจ้งเตือนต้องส่งสัญญาณทันทีที่คนร้ายกำลังจะบุกรุกเข้ามาในพื้นที่ เช่นเสียงไซเรน แสงสว่างจากสปอทไลต์ เพื่อให้คนร้ายตกใจและยับยั้งการบุกรุก ระบบจะต้องแจ้งเตือนเมื่อเป็นคนร้ายจะบุกรุกเข้ามาในพื้นที่เท่านั้น ไม่ใช่อะไรผ่านเซ็นเซอร์ก็แจ้งเตือนหรือที่เรียกว่า False Alarm ดังนั้น หลักการสำคัญที่สุดของการเลือกระบบรักษาความปลอดภัยของพื้นที่คือ ต้องแจ้งเตือนก่อนตั้งแต่คนร้ายอยู่ภายนอกเขตบริเวณพื้นที่ นั่นหมายถึงว่า คนร้ายต้องไม่มีโอกาสเผชิญหน้ากับผู้อยู่ด้านใน ซึ่งหากระบบทำการแจ้งเตือนเมื่อคนร้ายเข้าถึงภายในพื้นที่แล้ว และหากมีคนพบเห็นคนร้ายก็จะเกิดการต่อสู้กันบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตได้