รายละเอียดการติดต่อ

PACIFIC TECHNOLOGY DISTRIBUTION Co.,Ltd.
 1879, Pattanakarn Road, Suan Luang, BANGKOK 10250 THAILAND
08-3096-5557 ,02-362-6188, 02-362-6189 
 ptd@ptdthai.com

 

บริษัท แปซิฟิค เทคโนโลยี ดิสตริบิวชั่น จำกัด
 1879, ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
 08-3096-555702-362-6188
 ptd@ptdthai.com

ฟอร์มติดต่อ