ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ CCTV

หมวดหมู่: CCTV

 

 เนื่องจากในทุกวันนี้ระบบเครือข่ายนั้น เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหลากหลาย ซึ่งระบบ CCTV เองก็เช่นกัน เพราะทุกวันนี้อุปกรณ์ทุกอย่างของระบบ CCTV นั้นรองรับการทำงานบนระบบเครือข่ายได้เป็นอย่างดี พอพูดถึงระบบเครือข่ายนั้น จริงๆแล้ว มีมากมายหลายกลายแบบ แต่สิ่งที่ใกล้ตัวและเป็นพื้นฐานของระบบเครือข่ายนั้นก็คือ LAN ซึ่งมีความเร็วตั้งแต่ 10/100/1000 Mb

  

เมื่อระบบกล้องวงจรปิดมีการพัฒนาและต่อยอด ในปัจจุบันยุคดิจิตอลมาถึง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีระบบกล้องวงจรปิดก็ได้มาถึงยุคไร้สาย (IP, Internet Protocol) ในปัจจุบันพร้อมย่างเข้าสู่ยุค IoT AI, Artificial Intelligenceอย่างเต็มตัวด้วยคุณสมบัติที่ใช้งานง่าย ได้ผลดี จึงไม่น่าแปลกใจที่ระบบกล้องวงจรปิด ถูกจัดเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและเห็นผล ต่อไปในอนาคต

20 มิถุนายน 2565

ผู้ชม 19348 ครั้ง