ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบ Access Control

หมวดหมู่: ACCESS Control

 

 

ระบบ Access Control มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับองค์กรณ์ต่างๆในการป้องกันผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าในพื้นที่สำคัญและการยืนยันตัวตนที่สำคัญได้แก่ การใช้บัตร การสแกนลายนิ้วมือ และการใช้รหัสผ่านในการที่ช่วยป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาในพื้นที่ที่สำคัญ ขององค์กร

         แต่ด้วยสถานการณ์ Covid-19 ทำให้ผู้คนเริ่มให้ความสำคัญกับการเว้นระยะห่างมากขึ้น รวมทั้งยังหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของสาธารณะ ซึ่งหลายองค์กรเข้าใจถึงสถานการณ์ดังกล่าวนี้ จึงได้นำเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึงระบบ Access Control แบบไร้การสัมผัสมาช่วยอำนวยความสะดวกเพื่อลดความจำเป็นในการสัมผัส หลายองค์กรหันมาใช้ระบบไร้สัมผัสในการเข้า-ออกประตู เช่น การเคลื่อนไหวฝ่ามือบริเวณหน้าเครื่องอ่าน เพื่อให้ประตูเปิดออก โดยไม่จำเป็นต้องใช้นิ้วมือทาบลงไป นอกจากนี้ยังมียังมีระบบจดจำใบหน้าเริ่มมาแทนที่ระบบสแกนลายนิ้วมือมากขึ้น

       ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้น จึงได้มีการนำสมาร์ทโฟนที่ทุกคนต้องใช้ในชีวิตประจำวันมาใช้ในการยืนยันตัวตนในรูปแบบของ Mobile Access Control มากขึ้น เช่น การนำมาใช้แทน Key Card ในการเข้า-ออกอาคารหรือสถานที่สำคัญ เพราะสมาร์ทโฟนเป็นสิ่งที่พกพาได้สะดวกและช่วยเพิ่มให้มีความปลอดภัยได้เนื่องจากสามารถเก็บข้อมูลของผู้ใช้เพื่อนำมายืนยันตัวตน

 

       แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นทุกวันนี้ได้มีการใช้ระบบ Access Control ผ่านระบบ Cloud ทำให้ง่ายต่อการใช้งานของผู้ใช้งาน มีความปลอดภัยสูงขึ้น ไม่สามารถ Copy ข้อมูลกันได้ และมีระบบการ Service ที่ทันสมัย

จะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีของ Access Control มีวิวัฒนาการตามพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนเราและรูปแบบของเทคโนโลยีในยุคนั้น ๆ ซึ่งถ้าหากองค์กรไม่ปรับเปลี่ยนหรือนำเทคโนโลยีของ Access Control ใหม่ ๆ มาใช้ตามสถานการณ์ปัจจุบัน ก็อาจเป็นการเปิดช่องโหว่ให้ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีผ่านเข้ามาถึงข้อมูลหรือทรัพยากรที่สำคัญได้

 

 

 

 

 

 

20 มิถุนายน 2565

ผู้ชม 47578 ครั้ง