data center

หมวดหมู่: Solutions

industries data center

 

ศูนย์ข้อมูลประกอบด้วยทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดขององค์กรเอกชนและรัฐบาล ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องมีระบบด้านความปลอดภัย่ที่ต้องการความซับซ้อนเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลที่มีค่าและจำเป็นสำหรับองค์กร

24 มีนาคม 2566

ผู้ชม 881 ครั้ง