โรงพยาบาล

หมวดหมู่: Solutions

Industries Healthcare

 

องค์กรด้านการดูแลสุขภาพได้แก่โรงพยาบาลจำเป็นต้องมีระบบ รักษาความปลอดภัยสูงสุดเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของผู้มาใช้บริการ และป้องกันการเข้าถึงสถานที่สำคัญต่างๆเช่นห้องการเงิน ห้องยา แผนกผู้ป่วยใน แผนกผู้ป่วยนอก แผนกฉุกเฉินและอุบัติเหตุ แผนกจิตเวชแผนกผู้ป่วยหนัก ICU.เป็นต้น

 

24 มีนาคม 2566

ผู้ชม 930 ครั้ง