สถานศึกษา

หมวดหมู่: Solutions

Industries Education

 

หน่วยงานด้านการศึกษาทุกขนาดจำเป็นต้องมีการรักษาความปลอดภัย และการเข้าพื้นที่ ในสถาบันเหล่านี้อย่างดีเยี่ยมเพราะในแต่ละวัน มีผู้คนจำนวนมากเข้าและออกทุกวัน ทำให้ยากต่อการจัดการและป้องกัน ยิ่งไปกว่านั้น สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาต้องปกป้องไม่เพียงแค่นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และผู้มาเยี่ยมเยือนเท่านั้น แต่ยังต้องปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพย์สินอันมีค่าด้วย

24 มีนาคม 2566

ผู้ชม 1062 ครั้ง