รายละเอียดการติดต่อ

PACIFIC TECHNOLOGY DISTRIBUTION Co.,Ltd.
 1879, Pattanakarn Road, Suan Luang, BANGKOK 10250 THAILAND
 02-362-6188, 02-362-6189
 ptd@ptdthai.com
 02-362-6190

 

บริษัท แปซิฟิค เทคโนโลยี ดิสตริบิวชั่น จำกัด
 1879, ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
 02-362-6188, 02-362-6189
 ptd@ptdthai.com
 02-362-6190

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com